Okullar Hayat Olsun

Proje Gerekçeleri


1- Kıt kaynakların etkin kullanılamaması, 
2- Okullardan gündüz saatlerinin ancak % 30 unda yararlanılması, 
3- Öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve imkanlardan yeterince yararlanamaması,
4- Çocuklar ve gençler için yeterli oyun ve spor alanlarının bulunmaması, 
5- Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talep artışı ve bu hizmetler için gereken bina, bakım ve diğer maliyetlerin yüksekliği,
6- Çoğu yerleşim yerinde okul binaları ve bahçeleri dışında halka hizmet üretilebilecek bu büyüklükte başka fiziki kapasitenin bulunmaması, 
7- Belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor faaliyetlerinden, zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet üretme yükümlülükleri,
8- Belediye hizmetlerinin yerellik prensibi gereğince sunulması gerekliliği,
9- Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak için okulların güvenli bir sığınak olabilmesi, 
10- Şehirlerde mahallelinin öğrenme, eğlenme ve dinlenme faaliyetleri için okul bahçeleri dışında alanların olmaması projenin gerekçelerini oluşturmaktadır.