Okullar Hayat Olsun

Proje Faydaları


1- Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması, 

2- Okul-aile ilişkisi ve ailelerin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi, 
3- Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanması, 
4- Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması, 
5- Ülke kaynaklarının etkin kullanılması, 
6- Fiziki kapasitenin, okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması, 
7- Belediyelerin, okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri, 
9- Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlanması, 
10- Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırması,
11- Toplumun öğrenme imkânlarının genişletilmesi projenin başlıca faydalarını oluşturmaktadır. 

Yukarıdaki faydalar dikkate alındığında projenin yerel yönetimlere katkısı son derece önemlidir. Bu yararların önemli görülenleri aşağıda özetlenmiştir.  

Bu kapsamda Projenin Belediyelere Sağladığı Başlıca Yararlar 
1- Proje kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde eğitici görevlendirilmesi, 
2- Millî Eğitim  Bakanlığınca yapıldığından Belediyelerin bununla ilgili bütçelerinden pay ayırmalarına  gerek kalmayacaktır.  
3- Belediyeler  düzenleyecekleri etkinliklerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumları  ücretsiz  kullanabilecek ve  kira, ısınma, elektirik ve su  masrafları için bütçelerinden pay ayırmayacaktır. 
4- Belediyeler, Okullar Hayat Olsun projesi uygulanan eğitim  kurumlarındaki atölye ve donanımı ücretsiz kullanabilecek ve bunun için bütçesinden pay ayırmayacaktır.