Okullar Hayat Olsun

Proje Bütçesi


Projenin bütçesini proje ortaklarının yükümlülükleri kapsamında kendi bütçelerinden ayıracakları kaynaklar oluşturmaktadır.