Okullar Hayat Olsun

Proje Süresi


Projenin süresi Okullar Hayat Olsun Uygulama protokolünde 5 yıl olarak belirlenmiştir. Proje ortaklarının projenin devam etmesi yönünde görüş bildirmesi durumunda proje devam edebilecektir.