Okullar Hayat Olsun

Sıkça Sorulan Sorular


S.1. Projenin amacı nedir?

C.1. Okullar Hayat Olsun Projesinin temel amacı; okulların velilerin, mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması, öğrenciler ve yetişkinler için birer "hayat boyu öğrenme merkezi" ve eğlenme ve dinlenme aktivitelerine imkan veren "yaşayan güvenli alanlar" haline dönüştürülmesidir.

 

 S.2. Projenin gerekçeleri nelerdir?

C.2.

Okullardan gündüz saatlerinin ancak % 30"u civarındaki kısmında yararlanılması,

Çoğu yerleşim yerinde okul binaları ve bahçeleri dışında halka hizmet üretilebilecek bu büyüklükte başka fiziki kapasitenin bulunmaması,

Öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve imkânlardan yeterince yararlanamaması,

Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talep artışı ve bu hizmetler için gereken bina, bakım ve diğer maliyetlerin yüksekliği,

Kıt kaynakların etkin kullanılamaması,

Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak için okulların güvenli bir sığınak olabilmesi,

Çocuklar ve gençler için yeterli oyun ve spor alanlarının bulunmaması,

Büyükşehirlerde mahallelinin öğrenme, eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için okul bahçeleri dışında alanların olmaması,

Belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet üretme yükümlülükleri,

Belediye hizmetlerinin yerellik prensibi gereğince sunulması gerekliliği.

 

S.3. Projenin kapsamı nedir? Tarafları kimlerdir?

C.3.

- Okulların eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonlarının ve okul bahçelerinin belediyelerle işbirliği yapılarak hizmete açılması.

Taraflar: Belediyeler, MEB, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri

 

- Okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve düzenlenmesi.

Taraflar: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bu konuda katkı sağlamak isteyen sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıdır.

S.4.Proje kapsamında tarafların sorumlulukları/yükümlülükleri nelerdir?

C.4.

Milli Eğitim Bakanlığı - İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri"nin yükümlülükleri:

İşbirliğine uygun olan okullar ve işbirliği alanlarını belirlemek

Protokol çerçevesinde yer alan okul birimlerinin Protokol yapılan belediyeye hazır halde sunulmasını sağlamak

Isınma ve aydınlanma giderlerini karşılamak

Eğitici görevlendirmek

Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılmasının tip projelere uygun olarak yapılmasını sağlamak

 

TBB-belediyelerin yükümlülükleri:

Hizmetler için yeterli insan kaynağı ve bütçeyi sağlamak

Okulda mevcut bulunmaması halinde işbirliği içinde kullanılacak alanlarının tesisi veya eksiklerinin giderilmesine yönelik yatırım harcamalarını yapmak

Hizmet verilen alanların güvenliğini sağlamak

Okul saatleri dışında hizmet verilen birimleri okullar/öğrenciler için örgün eğitime hazır halde bırakmak (temizlik ve bakımının sağlanması)

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Bölge ve İşletme Müdürlüğü yükümlülükleri:

Uygulama yapılacak ve ağaçlandırılacak okul bahçeleri için ön etüt rapor ve uygulama projeleri hazırlamak,

Okul bahçelerinin ağaçlandırılması için gerekli olan fidanları sağlamak,

Ağaçlandırılması talep edilen alanlara fidan dikimini gerçekleştirmek ve bu alanların 3 yıl bakım hizmetlerini sunmak.

 

S.5. Proje kapsamında örnek işbirliği alanları nelerdir?

C.5.

Konferans salonları, çok amaçlı salonlar ve derslikler

Bilgi teknolojisi sınıfları ve kütüphaneler

Spor salonları

Okul bahçeleri ve oyun alanları

 

S.6. Projenin yönetim yapısı nasıldır?

C.6. Proje yönetimi merkezde kurulacak Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ile illerde kurulacak Proje Yönetim Kurulu ve il ve ilçe düzeyinde kurulacak Proje Yürütme Kurulundan oluşur.

 

S.7. Projenin beklenen yararları nelerdir?

C.7.

Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması,

Okul-aile ilişkisi ve ailelerinin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi,

Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanması,

Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması,

Ülke kaynaklarının etkin kullanılması,

Fiziki kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması,

Belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri,

Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı sağlanması,

Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırması,

Toplumun öğrenme imkânlarının genişletilmesi.