Okullar Hayat Olsun

DUYURULAR

OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ EKİM 2014 TOPLANTI KARAR ÖZETİ

TOPLANTI KARAR ÖZETİ

T U T A N A K T I R

TOPLANTI TARİHİ  : 31.10.2014

TOPLANTI SAATİ    : 14.00

TOPLANTI YERİ     : AKÇAABAT ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ

 

GÜNDEM                 : 1- Açılış Ve Yoklama

                                     2- Temmuz-Ekim 2014 Dönemi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

                                      3- Dilek ve Temenniler       

     İl Milli Eğitim Şube Müdürü M.Tahsin KALAYCI’nın teşekkür konuşması ile toplantı başladı, yoklama ve katılımcıların karşılıklı tanışmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

 

OHO PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİTİLEN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

      M.Tahsin KALAYCI ( Milli Eğitim Şb.Md.) – Değerli arkadaşlarım, izlediğimiz slayt dönem içerisinde ilçelerimizdeki okullarımızda gerçekleştirilen, sisteme bilgi ve belgeleri işlenilen faaliyetlerden  derlenmiştir. Gerçekleştirilmiş olmasına rağmen sisteme işlenmediği için buraya alınamayan belki onlarca faaliyet var. Bu durum aslında bizim il olarak en ciddi handikabımız.

Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri değerlendirmesinde Trabzon; etkinlik sayısı itibariyle en düşük İller grubunda yer almakta olduğu ifade edildi. Aslında İlimizde sadece 2014 verileri: Genel Kurslar istatistiğine göre; Toplam 2154 Kurs açılmış, 17.314 sertifika verilmiştir. 1922 Mesleki ve Teknik Kurs açılmış, 34.698 belge verilmiş, 397 Okuma Yazma Kursu ile 595 kişi Okur-Yazar olmuştur.

     Ocak ayı toplantımızda İlçelerimiz, kendi okulları ile ilgili rapor ve görselleri hazırlayacakları bir CD vasıtası ile kendileri sunum yapacaklar. Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde bir örneği ile gönderilecek bu dokümanlar, bizim tarafımızdan il faaliyet dokümanı haline getirilerek toplantıya hazırlanacaktır. Bu yolla aynı zamanda ilçelerimiz, okulların faaliyetlerini sisteme işlemeleri hususunda bir otokontrol sistemi kurulmuş olur diye düşünüyoruz.

Gönül ERTURAN (Yomra M.E.M. Şb.Md.) – OHO Projesine yeni dahil olan bir çok okulumuzun çok sayıda faaliyetleri sisteme işlenmemiş olduğunu anlıyorum. Faaliyetleri fotoğraflayıp sisteme atma alışkanlığı yok. İlçedeki görevime yeni başladım. Çalışmaları yerinde takip ediyorum. Öte yandan ifade etmek isterim ki, Halk Eğitim Müdürlükleri zaten Yaygın Eğitim Faaliyeti yapa gelen kurumlarımız. Bunların ayrıca OHO Projesi kapsamında değerlendirilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum.Dedi.

Mustafa AKKUŞ (Araklı HEM Müdürü)- Gönül Hanıma katılıyorum. Dedi.

Fadime CÜRE ( Şalpazarı MEM Şb.Md.)- İlçelerimizde ve okullarımızda yönetici değişiklikleri neticesinde birtakım faaliyetlerin sisteme girilmesinde eksiklikler olabileceğini düşünüyorum. Dedi.

Mehmet KARTAL (Beşikdüzü M.E.M. Şb.Md.)- Yöremizin coğrafi ve fiziki yapısı itibariyle vatan- daşımızın okul bahçeleri veya eklentilerine erişim imkanı olmayabiliyor. Taşrada veliyi okulla buluşturmak zor. Dedi.

Ahmet DURMUŞ (Sürmene Belediye Bşk.Yrd.) - Özellikle kız öğrencisi olan okullarımızın halka açılması çevre şartlarında uygun olmayabiliyor. Dedi.

Gönül ERTURAN (Yomra M.E.M. Şb.Md.) - Bu tür okullardan yaz ve yarıyıl tatillerinde istifade etmek gerekir. Dedi.

Ali CAN (Akçaabat MEM b.Md.) - Bu işler proje çalışmaları ile proje çalışmaları da gönüllülükle olur. Emirle OHO projesi faaliyetleri yürümez. Okulların faaliyetlerinin aylık değerlendirilmesinde, ilçenin yapacağı değerlendirmelerden birinci, ikinci, üçüncü çıkacak okulların ödüllendirilmesi, bu alanda çalışma yapacak okulların teşviki anlamını taşıyacaktır. Okul, idareci, öğretmen her kim veya kimler ödüllendirilecekse, bu yapılsın. Teşviksiz çalışma, gönülsüz çalışma sonuç vermeyecektir. Dedi.

Fadime CÜRE ( Şalpazarı MEM Şb.Md.)-  Faaliyetler hususunda okulların ve yörenin maddi imkanlarının, kültürünün önemli olduğunu unutmamak lazım. Şalpazarı ilçesinde güzel bir Z-Kütüphane yapsanız, saat 15.00’ten sonra okula, okul bahçesine kim gelir. Şalpazarı’ndaki bazı okullarda öğleden sonra ders olmayınca sınıfları Müftülüğün din öğretimi derslerine tahsis ettik.Dedi.

Onur AYDIN ( Maçka MEM Şb.Md.)- Bir şeyi yapmış olmak için yapmayı zül kabul ederim. Belediyeler ve Orman Bakanlığı birimleri tarafından okullara kaç ilçede yardım, destek yapılmıştır. Merak ediyorum. Yapılabilenlerin çoğu okullarımız tarafından bu proje olmasa da yapılacak şeylerdir. Kütüphanesini halka açarak bundan ciddi fayda sağlayabilen kurum yoktur diye düşünüyorum. Okul Müdürlüğüm sırasında Orman Şube Müdürlüğüne ve Belediyeye başvurdum. Bir miktar çiçek tohumu, birkaç fidan aldım o kadar. Fazla katkı alamazsınız. Dolayısı ile birçok şeyin göstermelik olduğu bir durum yaşıyoruz. Böyle bir durumu kabullenemiyorum. Bir birimizi kandırıyoruz gibi geliyor bana. Dedi.

M.Tahsin KALAYCI ( Milli Eğitim Şb.Md.) – Değerli müdürüme teşekkür ediyorum. Elbette kurumlar olarak karşılıklı birtakım sıkıntılarımız vardır. Bunlar işleyiş, bütçe, iletişim v.s. kaynaklı olabilir. 10. Kalkınma planında “Hayat Boyu Öğrenme”  ülke kalkınmasının olmazsa olmazlarından biri olarak değerlendirilmektedir. AB ülkelerinde bu faaliyetlere katılma oranı 2012 verilerine göre;  % 9 dur.  Ülkemizde ise; 2006 yılında %1.6 olan Hayat Boyu Etkinliklerine katılım oranı, 2012 yılı itibariyle % 3.2’ ye yükselmiştir. Bu yükselişte OHO Projesinin ciddi katkısını yadsıyamayız. Bakınız şu anda Milli Eğitim, Orman ve Belediye kurumlarının ciddi düzeyde yetkilileri olarak bir arada değerlendirmeye çalıştığımız şey; Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri. Birkaç yıl öncesinde böyle bir kavramdan dahi söz edildiğini duyamazdınız. Bunlar hep pozitif gelişmelerdir. Eksikliklerimizi konuşarak, birlikte çözümler üreterek daha verimli sonuçlar almak üzere bir aradayız. Dedi.

Ali CAN( Akçaabat MEM Şb.Md.)- Akçaabat Anadolu Lisesinde mükemmel bir konferans salonu, mükemmel bir Z-Kütüphane   yapıldı. Bunlar OHO Projesi kapsamında şekillendi. Proje ilham kaynağı oldu. Birkaç okulda önemli miktarda fidan diktik. Buna mukabil bazı okullarda hiç isteklilik bulamadık. Bölgemizde ağaç dikmeseniz de ormanlar kendiliğinden gelişir. Yeter ki kesmeyelim. Fakat başta da söylediğim gibi bu olay her şeyden önce bir gönüllülük meselesidir. Dedi.

Mevlüt POLAT ( Düzköy Orman İşletme Şefi)- Orman İşletmelerimizin bu projeye katkı yapabileceği şey; ağaç fidanı isterseniz, limit yok. Gelin, şu ağaçları budayın derseniz, pekâlâ. Ancak kamelya yapın dediğinizde bunun mevzuatımızda bir yeri yok. Kesilen ağaçların kereste olarak satımı hususunun bir mevzuatı var. Benim bunları hibe etmek gibi bir yetkim yok. Birbirimizi iyi anlayalım. Dedi.

Ahmet DURMUŞ (Sürmene Belediye Bşk.Yrd.) – Proje Milli Eğitim Projesi. Her halükarda İlçemizde Belediyemize vaki talepleri büyük ölçüde karşılıyoruz. Büyük Şehir uygulaması ile belediyelerimizin gelir kalemlerinde önemli ölçüde düşüşler oldu. Biz ve Akçaabat hariç diğer belediyelerin imkânlarının çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Dedi. Birçok etkinliğin sisteme girilmediğini düşünüyorum. Dedi.

M.Tahsin KALAYCI ( Milli Eğitim Şb.Md.) –  Bazı hususlara açıklık getirmek için  Proje metninden alıntılar yapmak istiyorum: Proje metninde; “ Birçok gelişmiş ülkede ve ülkemizde belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet verdikleri bilinmektedir. Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok il ve ilçe belediyesi öğrencilere ve yetişkinlere yönelik hizmetler sunmak amacıyla çalışmalar yapmakta ve bu amaçla çok sayıda hizmet merkezi oluşturmuş bulunmaktadır. Ancak, bu tür hizmetleri sunabilen belediye sayısı sınırlı olduğu gibi, bu belediyelerin dahi hizmetleri tüm şehre yaygınlaştırma sorunu yaşadıkları bilinmektedir. Yapılan değerlendirmelerde bu alanda çok çaba sarf eden ve çok sayıda sosyal hizmet kurumu kuran belediyelerin eriştiği nüfus büyüklüğünün okullarla işbirliği yapılması halinde yerellik prensibi gereğince kat kat fazlalaşacağı ileri sürülmektedir. Okullarla işbirliğinin belediyelere, halka erişme ve hizmetlerini tanıtma fırsatı sunacağı da açıktır….,

..Bilgi toplumunda toplumsal hizmetlere yönelik talep artışıdır. Bilgi toplumunda yaşam ve çalışma şartları hızla değişmekte, eğitim ve hayat boyu öğrenme tüm toplumun süreklilik arz eden bir ihtiyacı haline dönüşmüş bulunmaktadır. Artan ihtiyacı karşılamak için sürekli yatırım yapmak ve hizmet üretmek gerekmektedir. ….

…Kuşkusuz okullardan yararlanılmasında en belirgin husus, kıt kaynakların etkin kullanılarak alt-yapı, yatırım, idari ve personel harcamalarından tasarruf sağlanmasıdır. Okulların yanı sıra sosyal ve kültürel hizmet üretmek üzere açılacak her tesis için çok büyük miktarda yatırım maliyeti ortaya çıktığı gibi, ayrı ayrı yapılar için gereken personel istihdamı ve idari giderler çok daha fazla olmaktadır. Ayrı birim, aynı zamanda ayrı yönetici personel ile idari personel ve hizmetli istihdamını ve cari harcamaları beraberinde getirmektedir. Örneğin, ülkemizde belediyelerin birçoğu bilgi evleri ve kütüphaneler açmaktadır. Her mahalleye bu tesisleri yapmak belediye bütçeleriyle karşılanması mümkün olmayan büyük maliyetler oluşturacaktır. Oysa belediyeler, uygulama alanı olarak okulu, bilgi teknolojileri sınıflarını ve kütüphaneleri aynı fonksiyonları icra etmek için kullanabilirler.

….Okul saatleri dışında da okullar açık tutulduğunda öğrenciler, aileler ve halk değerli eğitsel kaynaklara erişme imkânına sahip olmaktadır.”  İfadeleri yer almaktadır.

Bu ifadeleri çoğaltabilirim. Görüldüğü üzere projeyi Milli Eğitim Projesi olarak değerlendirmek yerine  “ Ülkenin Kalkınma Projesinin bir parçası”  olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.  Bu sebepledir ki, taraflar olarak hepimizin ortak değerde ve ölçüde sorumluluğumuz vardır. Maddi imkân ve personel desteği verildiği sürece Milli Eğitim proje verimliliğinin sorumluluğunu sonuna kadar üstlenebilecek donanımdadır. Proje hepimizindir. Dedi.

Mustafa BERBER ( Akçaabat Belediye Fen İşleri Md.)- Akçaabat Belediyesi olarak şu ana kadar vaki talepleri ciddiyetle karşıladık. Ancak malumunuz olduğu üzere Büyükşehir uygulaması ile birlikte gelirlerde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Büyükşehir Belediyesinin dışında bu ihtiyaç ve taleplere cevap verebilecek belediye olamayacağını düşünüyorum. Dedi.

Mehmet KARTAL (Beşikdüzü MEM Şb.Md.) Orman Şb. Müdürlüklerimiz ve Belediyelerimizi zan altında bırakmayalım. İmkanlar ölçüsünde yardımlar yapılmaktadır. Biz voleybol sahaları, basket sahalarını yaptık halkın ve öğrencilerin kullanımına açtık. Düğünler yaptık. Bunlar tamam. Biz çocukları internet kafelerden nasıl kurtaracağız ona bakalım. MEB internet ağı güncellenmesi gerekiyor. Çocuk oyun için internet kafeye mecbur kalmamalı. Projenin de güncellenmesi gerekmektedir. Hafta sonu ve akşamları halkın kullanımına açılacak okulların ısınma, elektrik ve personel giderlerini karşılayacak imkanları olmadığı gibi, güvenlik sorununu ayrı bir çözüm isteyen sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Dedi.

Gönül ERTURAN (Yomra M.E.M. Şb.Md.) – Proje yeni kurulduğu zaman bu sorunlar çokça konuşuldu. Hala başa dönmenin bir anlamı yok. O devir geride kaldı. Şimdi verim alma zamanı. Bunun için yapabileceklerimizi konuşmamız gerek. Dedi.

Fadime CÜRE ( Şalpazarı MEM Şb.Md.)-  Projede adı geçen kurumlardan alışılmışın dışında Katkı isteyelim. Fidan bu bölgede kendiliğinden bitiyor.Dedi.

Enver KOÇ( Düzköy MEM Şb.Md.)-  Okullarımız projeden çıkarılmıştı. Temmuz ayı toplantısında tekrar alındı. Belediyemiz Başkan Vekilimiz burada. Yapabileceklerimizi yeniden konuşacağız, planlayacağız. Dedi.

KARARLAR

1-      İl Proje Yönetim Kurulu toplantılarının ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının dördüncü haftasında gerçekleştirilmesi,

2-       Proje Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde İlçe Proje Yürütme Kurulu toplantılarının ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ilk haftasında gerçekleştirilmesi,

3-      Proje çalışmalarının takip edilmesi gereken Proje portalinin sürekli güncellenmesi, çalışmaların Okul/kurum müdürleri ve ilgili ilçe MEM yetkililerince takip edilmesi,

4-      İlçe Proje Yürütme kurullarından gelecek toplantı tutanaklarının, ilçe okul ve kurumlarının OHO Proje kapsamındaki faaliyetlerinin bilgi, belge v.b dokümanlarını içeren CD’lerin; İl Proje Yönetim Kurulu toplantısına esas teşkil etmek üzere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının ikinci haftası sonuna kadar  İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesine teslim edilmesi,

5-      Her dönem toplantısında, bir önceki toplantıdan sonraki süreçte yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, düşünülen faaliyetlerin planlaması, sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınması, geçmiş faaliyetlerin tekrar tekrar gündem yapılmaması,

6-      İlçe millî eğitim müdürlüklerinin Protokolü imzalayan orman bölge/işletme Müdürlükleri /işletme şeflikleri ve ilçe belediyeleri ile sürekli iletişim hâlinde ve iş birliği içinde proje kapsamında yapılacak faaliyetler bazında çalışması

            oy birliği ile kararlaştırıldı.

M.Tahsin KALAYCI ( İl MEM Şb.Md.)- Değerli arkadaşlarım,

Okullar Hayat Olsun Projesi, 13 Aralık 2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Protokolle yürürlüğe girmiştir. Projeyle, okulların örgün eğitim dışı zamanlarda fizikî mekânlarının öğrencilere, yetişkinlere, mahalle sakinlerine açılması; okulların öğrenciler, yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi”, eğlenme ve dinlenme faaliyetlerine imkân veren “yaşayan güvenli alanlar” hâline dönüştürülmesi amaçlanmıştır. 

Bilgi toplumunda hızla değişen yaşam ve çalışma şartlarına uyum ile süreklilik arz eden ve artan eğitim ve hayat boyu öğrenme ihtiyacına cevap verebilmek için sürekli yatırım yapmak ve hizmet üretmek yerine kıt kaynakların etkin kullanılarak altyapı, yatırım, idari ve personel harcamalarından tasarruf sağlanması, Okul saatleri dışında da okullar açık tutularak,  öğrenciler, aileler ve halkın değerli ve güvenli eğitsel kaynaklara erişme imkânına sahip olması bakımından fevkalade önemli olan bu projenin başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam etmemiz gerekmektedir. Zira Hayat Boyu Öğrenme, Tüm uygar ülkelerde olduğu gibi Ülkemizin kalkınma programı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Şahsınıza ve şahsınızda kurumlarınıza toplantımıza ve  projemize verdiğiniz  katkılardan dolayı  teşekkür ediyorum. Ocak 2015 ayı 4. Haftasında buluşmak üzere toplantıyı kapatıyorum dedi.

 

                                                                                                                                 M.Tahsin KALAYCI

                                                                                                                               Şube Müdürü